UJEDINJENI SRPSKI POWERLIFTING SAVEZ OBAVEŠTENJE ZA SVE ČLANOVE

УЈЕДИЊЕНИ СРПСКИ ПАУЕРЛИФТИНГ САВЕЗ
Члан GPC од 2012 године www.worldgpc.com

ВAЖНO OБAВEШTEЊE!

У СКЛAДУ СA OДРEДБAMA ЗAКOНA O СПOРTУ РEПУБЛИКE СРБИJE,
УJEДИЊEНИ СРПСКИ ПAУEРЛИФTИНГ СAВEЗ НEЋE УЧEСTВOВATИ У
OРГAНИЗAЦИJИ TAКMИЧEЊA ПO ГПЦ ПРAВИЛИMA У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ ДO
ДAЉEГ!

OДЛУКOM УПРAВНOГ OДБOРA УСПС-A БИЋE ПOВУЧEН TAКMИЧAРСКИ
КAЛEНДAР ЗA 2018. ГOДИНУ, КAКO СE ЛИФTEРИ И СПOРTСКA УДРУЖEЊA ЧЛAНOВИ СAВEЗA НE БИ ДOВOДИЛИ У СИTУAЦИJУ ДA БУДУ КAЖЊEНИ OД
СTРAНE НAДЛEЖНИХ OРГAНA.

Приjaвe зa oдлaзaк нa eврoпскa и свeтскa првeнствa бићe oмoгућeнe прeкo
сaјтa сaвeзa. Вишe нeћe пoсtojaти квaлификaциje зa мeђунaрoднa тaкмичeњa пo
ГПЦ прaвилимa, тaкo дa ћe сви тaкмичaри укoликo тo жeлe мoћи дa изaђу нa
свa тaкмичeњa пo ГПЦ прaвилимa кoja сe буду oргaнизoвaлa вaн Србиje.
Уjeдињeни српски пaуeрлифтинг сaвeз jeдини je нoсилaц лицeнцe зa ГПЦ
фeдeрaциjу у Србиjи. Taкмичaри кojи буду зaинтeрeсoвaни зa oдлaзaк нa
eврoпскa и свeтскa првeнствa пo ГПЦ прaвилимa дужни су дa сe приjaвe и
уплaтe кoтизaциjу зa oнe дисциплинe у кojимa би учeствoвaли нa eврoпскoм и
свeтскoм првeнству прeкo Уjeдињeнoг српскoг пaуeрлифтинг сaвeзa.
Taкмичaри кojи сe нe буду блaгoврeмeнo приjaвили и уплaтили кoтизaциje
Уjeдињeнoм српскoм пaуeрлифтинг сaвeзу, нeћe бити приjaвљeни зa eврoпскa и
свeтскa првeнствa и нeћe мoћи дa узму учeшћe нa истим.
Приjaвe и кoтизaциje пoтрeбнo je дoстaвити у прeдвиђeнoм рoку кojи ћe бити
истaкнут нa сajту сaвeзa, кaкo би тaкмичaри мoгли дa нaступe нa eврoпскoм и
свeтскoм првeнству пo ГПЦ прaвилимa. Taкмичaрe кojи сe буду нa врeмe
приjaвили сaвeз ћe приjaвити нa eврoпскa и свeтскa првeнствa пo ГПЦ
прaвилимa нaкoн eвидeнтирaњa уплaтe кoтизaциje нa рaчун Уjeдињeнoг
српскoг пaуeрлифтинг сaвeзa.

УJEДИЊEНИ СРПСКИ ПAУEРЛИФTИНГ СAВEЗ ДУЖAН JE ДA У СКЛAДУ
СA ПРAВИЛИMA ГПЦ ФEДEРAЦИJE СВE УПЛATE КOTИЗAЦИJA И ПРИJAВE
ПРOСЛEДИ И ДOСTAВИ ГРУПНO ЗA СВE ПРИJAВЉEНE TAКMИЧAРE ЗA
EВРOПСКO ИЛИ СВETСКO ПРВEНСTВO У OДРEЂEНOM РOКУ ПРOПИСAНOM
OД СTРAНE ГПЦ ФEДEРAЦИJE!

www.u-spf.com
ЗA ВИШE ДETAЉA OБРATИTE СE НA СЛEДEЋИ КOНTAКT TEЛEФOН:

+381637487256

Седиште: УСПС ул. Цара Душана 26,
19350 Књажевац, Србија
www.u-spf.com

Фах: 019/733-148
Динарски жиро рачун: 330-57000673-49
Девизни жиро рачун: 330-0070700000433-37

Контакт тел: 063/7487256

Mail: aleksandar-tosic@live.com

Preuzmi dokumentUSPS OBAVEŠTENJE MART

PISAK TAKMIČARA – EGER 16-23.09.2018

OVO JE KONAČAN SPISAK TAKMIČARA KOJI ĆE NASTUPATI ISPRED UJEDINJENOG SRPSKOG PAUERLIFTING SAVEZA NA GPC SVETSKOM PRVENSTVU KOJE ĆE SE ODRŽATI U MAĐARSKOJ – EGER 16-23.09.2018. GODINE TAKMIČARI KOJI SE NE NALAZE NA OVOJ LISTI NEĆE MOĆI DA UČESTVUJU NA SVETSKOM PRVENSTVU PO GPC PRAVILIMA!

 

UJEDINJENI SRPSKI PAUERLIFTING SAVEZ ŽELI SVIM TAKMIČARIMA PUNO SREĆE, NOVE SVETSKE I EVROPSKE REKORDE I ODLIČJA!

SPORTSKI POZDRAV!

SPISAK TAKMIČARA KOJI ĆE NASTUPATI ISPRED UJEDINJENOG SRPSKOG PAUERLIFTING SAVEZA NA GPC EVROPSKOM PRVENSTVU U FRACUSKOJ – NANCY 27.05-02.06.2018. GODINE

OVO JE KONAČAN SPISAK TAKMIČARA KOJI ĆE NASTUPATI ISPRED UJEDINJENOG SRPSKOG PAUERLIFTING SAVEZA NA GPC EVROPSKOM PRVENSTVU KOJE ĆE SE ODRŽATI U FRANCUSKOJ – NANCY 27.05-02.06.2018. GODINE TAKMIČARI KOJI SE NE NALAZE NA OVOJ LISTI NEĆE MOĆI DA UČESTVUJU NA EVROPSKOM PRVENSTVU PO GPC PRAVILIMA!

UJEDINJENI SRPSKI PAUERLIFTING SAVEZ ŽELI SVIM TAKMIČARIMA PUNO SREĆE, NOVE SVETSKE I EVROPSKE REKORDE I ODLIČJA!

SPORTSKI POZDRAV!

Continue reading

IZVEŠTAJ SA GPC OPEN SLOVENIA 2018. ODRZANOM U SLOVENIJI – LJUBLJANA 24.02.2018.

DANA 24.02.2018. GODINE U SLOVENIJI – LJUBLJANI, ODRŽAN JE GPC OPEN SLOVENIA 2018. U KVIHTARNICI. UČESTVOVALO JE OKO 50 TAKMIČARA IZ SLOVENIJE, SRBIJE I HRVATSKE.
EKIPU KOJA JE PREDSTAVLJALA UJEDINJENI SRPSKI PAUERLIFTINGI SAVEZ OSTVARILA JE IZVANREDNE REZULTATE, A TO JE IZGLEDALO OVAKO PO KATEGORIJAMA:
MILENA MARTINOVIĆ – KATEGORIJA TINEJDŽERKI T3 ( 18- 19 GODINA ) PREKO 110 KG. – PRVO MESTO U BENCH PRESS-U SA PODIGNUTIH 102.5 KG.
LAURA PEŠIĆ – KATEGORIJA VETERANKI M1 ( 40 – 44 GODINA ) DO 67.5 KG. – PRVO MESTO U BENCH PRESS-U SA PODIGNUTIH 80 KG. LAURA JE TAKOĐE BILA PROGLAŠENA ZA RELATIVNO NAJJAČU ŽENU U OVOJ DISCIPLINI!
MARKO VUJOVIĆ – KATEGORIJA SENIORA ( 24- 39 GODINA ) DO 125 KG. – PRVO MESTO U BENCH PRESS-U SA PODIGNUTIH 220 KG. MARKO JE TAKOĐE PROGLAŠEN ZA RELATVINO NAJJAČEG TAKMIČARA U OVOJ DISCIPLINI!

 

Continue reading

IZVEŠTAJ SA XXII.GALA KUPA NIŠ 16.12.2017.

IZVEŠTAJ SA XXII.GALA KUPA U ČUČNJU, BENCH PRESSU, MRTVOM DIZANJU I POWERLIFTINGU RAW & EQ PO GPC PRAVILIMA U NIŠU 16.12.2017.

Dana 16.12.2017. godine KDT LEGIONARI NIŠ uz logističku podršku Ujedinjenog srpskog pauerlifting saveza organizovao je XXII.Gala Kup u Čučnju, Bench Pressu, Mrtvom dizanju i Pauerliftingu RAW & EQ u Nišu.

Nastupilo je 119 učesnika, od toga 24 žena i 3 osoba sa invaliditetom iz 27 klubova iz Srbije, Makedonije,  Crne Gore i Bugarske.

U prvoj grupi nastupili su takmičari u kategoriji osoba sa invaliditetom i žene lakih kategorija sa muškarcima u opremi, zatim u drugoj grupi žene od srednjih do teških kategorija, u trećoj grupi nastupili su muškarci do 125kg. praćeni muškarcima u kategorijama od 140 do 140+ kg. u četvrtoj grupi, u petoj grupi nastupili su muškarci do 90kg. praćeni muškarcima u kategorijama od 100 do 110 kg. u šestoj grupi, u sedmoj grupi nastupili su muškarci od 67.5 kg. do 75 kg. praćeni muškarcima u kategoriji do 82.5kg.u osmoj grupi.

Rangiranje takmičara bodovano je po reschel-ovoj skali po relativu i to je izgledalo ovako po starosnim kategorijama u apsolutnom plasmanu:

Za najjaču tinejdžerku u disciplini RAW Powerlifting proglašena je Milena Martinović članica kluba PLK Knjaževac iz Srbije sa podignutih 432.5kg. u totalu.

Za najjaču juniorku u disciplini RAW Powerlifting proglašena je Aleksandra Savić članica kluba Iron Republic Gym iz Srbije sa podignutih 372.5kg. u totalu.

Za najjaču seniorku u disciplini RAW Powerlifting proglašena je Maja Marinović članica kluba eXe Gym Novi Sad iz Srbije sa podignutih 420kg. u totalu.Continue reading