Spisak internacionalnih sudija

Zvanični spisak sudija u GPC federaciji možete preuzeti na zvaničnog sajta GPC federacije na sledećem linku: http://worldgpc.com/index.php/downloads/category/21-referee